Jak rozliczyć i uzyskać zwrot podatku ze Szwecji?

Wszystkie osoby, które w Szwecji pracowały przynajmniej przez sześć miesięcy na podstawie umowy o pracę mają obowiązek rozliczyć się ze szwedzkim odpowiednikiem polskiego urzędu skarbowego. Po rozliczeniu podatku bardzo często okazuje się, że zaliczki zostały pobrane w zbyt dużej wysokości. W takiej sytuacji podatnik może ubiegać o zwrot podatku ze Szwecji.

 

Jakie dokumenty są potrzebne, aby dostać zwrot podatku ze Szwecji?

Osoby, które zamierzają ubiegać się o zwrot podatku ze Szwecji muszą do wniosku dołączyć pewne dokumenty. Na pewno nie może brakować żadnego z tych dokumentów:

  • formularza KU-10 lub KU-13;
  • formularza E 101/A1. To druk potwierdzający, że były odprowadzane składki na ubezpieczenie;
  • dokument Inkomstedeklaration1. Jest roczne rozliczenie podatku przysłane podatnikowi przez urząd skarbowy w Szwecji.

Osoby, które chcą uzyskać zwrot podatku ze Szwecji powinny posiadać oryginały tych dokumentów i oryginalne dołączyć do wniosku. Dodatkowe dokumenty (tym razem mogą to być kserokopie), które powinny zostać dołączone to: umowa/umowy o pracę, pasek albo paski płacowe, zaświadczeni z urzędu skarbowego w Polsce oraz kserokopia dowodu osobistego.

 

Dodatkowe informacje o zwrocie podatku ze Szwecji

Szwedzki odpowiednik polskiego urzędu skarbowego na wydanie decyzji ma nawet sześć miesięcy.  Kwota nadpłaconego podatku może być większa dzięki ulgom podatkowym, których w Szwecji jest całkiem sporo. Polscy pracownicy mogą między innymi odliczyć koszty zakwaterowania, wyżywienia o dojazdów. Do wniosku należy dołączyć rachunki, które potwierdzą, że takie koszty zostały rzeczywiście poniesione. Na podstawie rachunku ze sklepu można odliczyć również wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej. Pracownicy z Polski łatwiej pokonają szwedzką maszynę biurokratyczną z pomocą biura podatkowego specjalizującego się w rozliczeniach szwedzkiego podatku.