Biała lista a faktoring niejawny

Wprowadzenie 1 września 2019 r. białej listy podatników VAT w znaczący sposób wpłynęło na kształt faktoringu niejawnego. Sprawdźmy, jakie rozwiązanie dla swoich Klientów przygotowały firmy faktoringowe w obliczu tego nowego obowiązku.

Faktoring niejawny (cichy)

Jego istota polega na nieinformowaniu płatnika o podpisaniu umowy między Klientem a firmą faktoringową. Ma on zastosowanie głównie w sytuacji, gdy w umowie lub na fakturze wprowadzono klauzulę zakazująca przelewu wierzytelności bez zgodny płatnika. Przed wprowadzeniem białej listy dostawca mógł wykorzystać zewnętrzne źródła finansowania (umowę faktoringową) w celu utrzymania swojej wiarygodności i płynności finansowej, a płatnik regulował należność za fakturę na konto cesyjne lub kontrolowane należące do banku lub instytucji faktoringowej.

Nowe scenariusze dla faktoringu cichego

Po wprowadzeniu ogólnodostępnego rejestru podatników VAT płatnik z łatwością może sprawdzić, do kogo należy rachunek, na który ma przelać pieniądze za fakturę, co wyklucza korzystanie z konta cesyjnego. W tej sytuacji firmy faktoringowe proponują dwa rozwiązania.

Pierwsze jest faktoringiem wyłącznie z nazwy. Klient wystawia fakturę z odroczonym terminem, która trafia do płatnika i firmy finansowej. Ta ostania opłaca Klientowi całą fakturę lub część widniejącej na niej kwoty. Płatnik reguluje swoje zobowiązanie zgodnie z datą wskazaną na dokumencie księgowym. Przelew wędruje jednak na konto dostawcy, który następnie oddaje pieniądze firmie finansowej. W praktyce ta usługa ma więcej wspólnego z pożyczką pod fakturę, niż z faktoringiem.

Druga wersja bazuje na podstawowym założeniu faktoringu– to płatnik dokonuje zapłaty za fakturę do faktora. Jednocześnie nie jest on poinformowany o zaangażowaniu trzeciej strony, czyli firmy faktoringowej, a do cesji wierzytelności nie dochodzi. W tej sytuacji przelew od płatnika trafia na rachunek kontrolowany, którego właścicielem jest dostawca (Klient firmy faktoringowej). Faktor, w oparciu o umowę faktoringową, ma pełnomocnictwo do tego konta i wgląd w przepływy między nim a płatnikiem.

Zainteresowany faktoringiem niejawnym? Zapraszamy na https://www.indos.pl/oferta/faktoring/.