Co zrobić aby być wiarygodnym przedsiębiorcą?

Jeżeli firma ma zamiar podpisać intratny kontrakt lub dokonać potężnej operacji finansowej decydującej o przyszłości tego interesu, musi zadbać o swój wizerunek. Żeby pokazać wszystkim wokół, że jesteśmy wiarygodni, dobrze jest zlecić specjalistom zweryfikowanie poprzez audyt sprawozdań finansowych.

Co weryfikujemy?

Przeprowadzane audyty prawne firm niosą ze sobą szpaler korzyści. Jak już sama definicja tego badania wskazuje, jej pryncypialnym zadaniem jest wykreowanie analizy prawnej ustalonego podmiotu gospodarczego. Może być ono wykonywanie dorywczo, jednorazowo, w rundzie negocjacji, gdy w punkcie widzenia jest przygotowywany spory pakt, szykuje się przejęcie lub zespolenie przedsiębiorstw ma zostać zakupiony pakiet udziałów lub akcji. Poza sprawami umów, audyt prawny dotyczyć może też spraw konsumenckich i pracowniczych. Potrzebne jest również przeprowadzanie tego typu audytów systematycznie, regularnie. Pozwala to na bieżąco monitorować stan prawny podmiotu gospodarczego i adekwatnie wcześnie zareagować na ewentualne niesprawności.

Przygotuj się na dokładną analizę

Audyt sprawozdań finansowych przygotowuje się w taki sposób, aby nagromadzony materiał, był całościowy i w sposób rzetelny opiniował kondycję prawną badanej firmy. Podstawowym elementem badania jest szczegółowa weryfikacja dokumentów rejestrowych, sądowych, ksiąg wieczystych. Sprawdzeniu poddane są również umowy zawierane przez ten podmiot. Zbadanie legalności działania obejmuje szczegółowe zbadanie staniu prawnego posiadanych ruchomości i nieruchomości. Materiałem niezbędnym do wydania rzetelnych referencji, jest przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami przedsiębiorcy, oraz dokonanie oględzin miejsc produkcji. Istotne dla określenia kondycji prawnej jest również badanie poprawności zawieranych umów o pracę, zgodności z przepisami prawa systemów rozliczania czasu pracy, a także wewnętrznych regulaminów.

To pomoże

Kompleksowy audyt sprawozdań finansowych, pozwala w pełni ocenić stabilność prawną badanego podmiotu. Ciężko określić ramy czasowe takiego audytu. Uzależniony jest on od kalibru przedsiębiorstwa, sieci jego związków kapitałowych, oraz zakresu funkcjonowania. Opracowane na jego zakończenie sprawozdanie, ma za zadanie nie tylko wskazanie ewentualnych pomyłek i nieprawidłowości, ale też wydać referencje. Dopiero po zapoznaniu się z nimi można w sposób miarodajny i odpowiedzialny przystąpić do podpisania umowy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC