Czym jest audyt sprawozdań finansowych?

Audyt sprawozdań finansowych stanowi całkowicie niezależną ocenę danej organizacji, systemu, procesu, projektu, czy produktu (w zależności od potrzeb i sytuacji, w wyniku których dany audyt jest przeprowadzany). Audyt sprawozdań finansowych przede wszystkim dostarcza informacji o rzeczywistym stanie majątkowym audytoryjnego przedsiębiorstwa.

Kogo obejmują finansowe audyty?

Audyt, czyli sytuacja przez niektórych określana finansową rewizją ma na celu przede wszystkim sprawdzenie, czy w danej firmie sporządzanie sprawozdania finansowe są zgodne z zasadami rachunkowości i z obowiązującym prawem. Dodatkowo w czasie przeprowadzania audytu w przedsiębiorstwie niezwykle duże znaczenie ma również sprawdzenie, czy wszystkie finansowe sprawozdania pokrywają się w każdym zapisie z tym, co zawarte jest w księgach rachunkowych (które muszą być prowadzone przez każde legalnie działające przedsiębiorstwo). Na rynku działa wiele firm, które tego rodzaju audyt przechodzą przynajmniej raz do roku. Dotyczy to w głównej mierze instytucji takich jak:
-zakłady ubezpieczeń,
-banki,
-spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
-spółki akcyjne.
Zdarza się, że firmy, które prawnie zobligowane są do poddawania się audytom przynajmniej raz do roku, decydują się na skorzystanie z tej możliwości nieco częściej (mają do tego pełne prawo). Wielu przedsiębiorców wierzy bowiem, że pozytywne przejście przez audyt daje firmie możliwość podniesienia prestiżu, przez co potencjalni klienci będą postrzegali ją jako bezpieczną i godną zaufania, co ma w efekcie przełożyć się na zwiększenie generowanych zysków.

Audyt lekarstwem na wiele problemów

Ewentualne błędy, czy też niewłaściwe działania osób zarządzających danym przedsiębiorstwem, które wykryte zostaną w czasie przeprowadzania audytu, muszą być oczywiście jak najszybciej usunięte. Błędy stanowią dla przedsiębiorców doskonałą motywację do wdrożenia wszelkich możliwych działań, które nie tylko zapobiegną powstawaniu błędów tego rodzaju w przyszłości, ale również pozwolą na usunięcie tych już powstałych, wymagających natychmiastowej reakcji ze strony przedsiębiorcy. Śmiało można zatem powiedzieć, że przeprowadzanie audytów jest nie tylko zapobieganiem, ale również naprawianiem błędów, popełnianych mniej lub bardziej świadomie przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

Artykuł przygotowany we w spółpracy z GLC