Inwestycja w Śląsk

Posiadając znaczny kapitał inwestycyjny można pomyśleć o zainwestowaniu go w nieruchomości komercyjne. Prowadzona w nich różnego rodzaju działalność może stać się źródłem stałego przychodu. Innym rozwiązaniem jest zakup terenu inwestycyjnego pod przyszłą działalność usługową lub produkcyjną.

Popyt na działki inwestycyjne

W Polsce sprzedaż działek inwestycyjnych utrzymuje się na wysokim poziomie. Największym zainteresowaniem cieszą się grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Drugim celem, na jaki przeznaczane są działki inwestycyjne, to obiekty biurowe.

Prognozy na przyszłość są również optymistyczne. Niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe Polaków napędzają rynek działek pod zabudowę, coraz liczniej powstają również różnego typu obiekty handlowo-usługowe.

Śląsk pod inwestycje

Inwestorzy chętnie kupują działki inwestycyjne w Warszawie czy Krakowie, ale systematycznie wzrasta zainteresowanie terenami położonymi na Śląsku. Bez wątpienia dotychczasowym liderem, jeśli chodzi o popyt na działki inwestycyjne, jest Wrocław na Dolnym Śląsku. Niemniej coraz większa ilość osób zwraca się ku Górnemu Śląskowi. Tutaj największa popularnością cieszą się Katowice, Gliwice i Chorzów.

Górny Śląsk ma specyficzne problemy związane z terenami inwestycyjnymi. Podaż jest ograniczona ze względu m.in. na gęstość zabudowy czy też obciążenie m.in. szkodami górniczymi lub zanieczyszczeniami poprzemysłowymi. O ile jednak problemem może znalezienie działki inwestycyjnej przeznaczonej pod działalność przemysłową,to mniej barier napotykają aktywnie działający tu deweloperzy.

Atuty i zalety

Śląsk to dobry teren pod względem inwestycji przemysłowych – obszar ten jest dobrze rozwinięty pod względem gospodarczym, a w związku z gęstym zaludnieniem jest to również olbrzymi rynek pracy. Rejon położony jest blisko południowej granicy kraju i posiada wysoko rozwiniętą infrastrukturę transportową, przebiegają tutaj i krzyżują się np. autostrady A1 i A4.

W obszarze tym dziala Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, obejmująca 4 podstrefy: gliwicką, jastrzębsko-żorską, sosnowiecko-dąbrowską oraz tyską. KSSE oferuje działki inwestycyjne w obrębie strefy i poza nią. Ulokowanych jest już w niej dziesiątki inwestorów.

Intensywny rozwój, stały wysoki potencjał rynku i rosnąca siła nabywcza a także dobry klimat dla przedsiębiorców sprawiają, że Śląsk stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc inwestycyjnych w kraju.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Metropolis