Nieruchomości o charakterze komercyjnym

Istnieje kilka rodzajów nieruchomości. Ich klasyfikacja opiera się przede wszystkim na ich przeznaczeniu. Jednym z podstawowych rodzajów są nieruchomości komercyjne. Co oznacza ten termin?

Czym są nieruchomości komercyjne?

Nieruchomościami komercyjnymi nazywa się budynki, które nie spełniają funkcji mieszkalnych, a jedynie użytkową. Są to przede wszystkim lokale wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczych. Należą do nich przede wszystkim magazyny, punkty handlowe, przestrzenie biurowe, jak również powierzchnie przystosowane do prowadzenia działalności usługowej.

Właściciele nieruchomości sklasyfikowanych jako komercyjne często czerpią korzyści majątkowe wynikające z wynajmu powierzchni przez osoby prowadzące własne firmy. Najem jest jedną z podstawowych idei przyświecających powstawaniu tego typu nieruchomości.

Komercyjne obiekty handlowe i biurowe

Nieruchomości komercyjne przystosowane pod działalność handlową mogą być:
– pojedynczymi budynkami wolnostojącymi,
– centrami skupiającymi większą liczbę punktów handlowych,
– usytuowanymi w strefach podmiejskich strefami bądź miasteczkami handlowymi.

Z kolei nieruchomości, które mają pełnić funkcję biurową są dzielone na cztery kategorie; sklasyfikowanie danej nieruchomości zależy od jej wieku, lokalizacji, powierzchni, jak również od wskaźnika najmu (innymi słowy od pozycji rynkowej danej nieruchomości). Jej cena zależy przede wszystkim od kategorii, do której przynależy.

Komercyjne obiekty usługowe

Do lokali usługowych zalicza się między innymi:
– lokale gastronomiczne,
– przychodne lekarskie i stomatologiczne, jak również weterynaryjne,
– hotele,
– inne lokale, w których świadczone są różnego rodzaju usługi: pralnie, warsztaty samochodowe, punkty krawieckie i tym podobne.

Lokale usługowe często są zlokalizowane w pobliżu nieruchomości komercyjnych o innym przeznaczeniu, czyli w sąsiedztwie obiektów handlowych i usługowych.

Inwestycja w nieruchomości

Inwestycja w nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym powinna być poprzedzona dokładną analizą zapotrzebowania rynkowego. Wiele z nowo powstających działalności gospodarczych okazuje się nierentowna z powodu dużej konkurencji na danym obszarze.

Przemyślenia wymaga także kwestia lokalizacji budynku. Powierzchnie biurowe mogą okazać się niepotrzebne na przedmieściach czy w miejscach charakteryzujących niewielką ilością potencjalnych klientów.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z