Rozwód bez orzekania o winie

Zakończenie małżeństwa jest poważną decyzją, która zmienia o 180 stopni życie współmałżonków oraz dzieci. Osoba wnioskująca o unieważnienie związku musi sporządzić szczegółowy dokument, w którym określi między innymi, czy wnosi wniosek o rozwód z orzeczeniem lub bez orzeczenia o winie jednej ze stron. Kiedy zasadne jest wnioskowanie o rozwód bez orzekania o winie? Z czym wiążę się taka decyzja? Sprawdź!

Polubowne zakończenie małżeństwa – kiedy jest możliwe?

Przyczyn rozpadu związku małżeńskiego może być wiele – zdrada, przemoc, długa nieobecność męża czy żony, niezaspokajanie potrzeb rodziny przez jednego z partnerów… Niejednokrotnie zdarza się jednak, że zakończenie związku jest decyzją podjętą zgodnie przez obu współmałżonków, a obarczenie winą za rozpad związku tylko jednej osoby nie jest możliwe. Niezgodność charakterów, inne cele i wizja przyszłości często uniemożliwiają wspólne życie. Narastające rozbieżności często zmierzają w jednym kierunku – sali sądowej.

Sprawy rozwodowe, w których sąd nie musi rozstrzygać spornych kwestii związanych z alimentami na współmałżonka, podziałem majątku i opieki nad dziećmi, przeważnie przebiegają sprawnie. Aby formalnie zakończyć małżeństwo wystarczą dwie lub nawet jedna rozprawa. Znaczące skrócenie czasu postępowania wynika z braku konieczności gromadzenia materiału dowodowego, który obciążyłby winą jedną ze stron.

Rozwód? Zaufaj specjaliście

Zanim małżonkowie trafią do sali sądowej, jedna ze stron musi sporządzić stosowny wniosek. Samodzielne skonstruowanie wniosku, który zostanie zaakceptowane przez sąd, dla osoby niemającej wcześniej styczności z tego typu dokumentacją, może okazać się niemałym wyzwaniem. Nieocenioną pomocą podczas spraw rozwodowych okaże się prawnik wyspecjalizowany w prawie rodzinnym. Doświadczony specjalista dopilnuje wszystkich formalności i pomoże bezboleśnie przejść przez cały proces. Więcej informacji znajdziesz na stronie  adwokat-katowice.info.pl.