Utylizacja odpadów spożywczych – jak to robić zgodnie z prawem

  Do odpadów spożywczych zaliczamy wszelkiego rodzaju odpady kuchenne, produkty przeterminowane zarówno pochodzące od zwierząt, jak i roślin, a także tłuszcze posmażalniane. W warunkach domowych tego typu resztki zwykle lądują w koszu na śmieci przeznaczonym na odpady biodegradowalne. Jeśli natomiast jesteśmy przedsiębiorcami, obowiązuje nas ustawa o odpadach z 2010 r. oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z […]