Utylizacja odpadów spożywczych – jak to robić zgodnie z prawem

 

Do odpadów spożywczych zaliczamy wszelkiego rodzaju odpady kuchenne, produkty przeterminowane zarówno pochodzące od zwierząt, jak i roślin, a także tłuszcze posmażalniane. W warunkach domowych tego typu resztki zwykle lądują w koszu na śmieci przeznaczonym na odpady biodegradowalne. Jeśli natomiast jesteśmy przedsiębiorcami, obowiązuje nas ustawa o odpadach z 2010 r. oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, które nakładają na nas obowiązek utylizacji wymienionych wcześniej produktów zgodnie z określoną procedurą.

Kogo obowiązuje ustawa?

Na początek warto zastanowić się, czy nasz profil działalności jest objęty ustawą o odpadach. Jeśli prowadzimy hotel z kuchnią, restaurację, bar, kawiarnię, budkę z fast-foodem czy foodtruck – odpowiedź brzmi “tak”. Pamiętajmy, że przepisy te obowiązują również placówki państwowe jak szkoły i przedszkola, szpitale czy więzienia. Można więc łatwo wywnioskować, że ustawa dotyczy wszystkich podmiotów funkcjonujących w oparciu o gastronomię.

Utylizacja odpadów spożywczych – od czego zacząć?

Samo gromadzenie, a następnie unieszkodliwianie odpadów nie jest procesem skomplikowanym. Przede wszystkim należy wyposażyć lokal, zakład czy placówkę w odpowiednie pojemniki z oznaczeniem wskazującym na odpady spożywcze. Niezbędne jest również podpisanie umowy z firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów spożywczych. Umowa powinna zawierać informacje dotyczące nie tylko częstotliwości odbiorów, ale również stawki za wywóz. Zanim podpiszemy umowę, warto sprawdzić, czy dana firma posiada wszystkie niezbędne do prowadzenia danej działalności upoważnienia. Utylizacja odpadów spożywczych przeprowadzona w niewłaściwy sposób może nas narazić na karę ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Obowiązki firmy utylizującej odpady spożywcze

Firma, z którą podpisaliśmy umowę na utylizację, ma w obowiązku odbierać odpady zgodnie z częstotliwością określoną w umowie. W zakres usługi powinien wchodzić załadunek, transport, a następnie unieszkodliwienie odpadów, po którym firma wystawia klientowi dokument potwierdzający, że procedura odbyła się zgodnie z wymogami prawa.Jak widać po stronie przedsiębiorcy leży jedynie podpisanie umowy z właściwą firmą i dopilnowanie, aby po utylizacji otrzymać stosowne potwierdzenie.

Utylizacja odpadów spożywczych w sposób zgodny z prawem eliminuje sytuacje, w których przedsiębiorcy wyrzucają zepsute lub przeterminowane produkty oraz odpady odzwierzęce w miejscach niedozwolonych, co skutkować może przenikaniem zanieczyszczeń do wód gruntowych. Stosowanie się do przepisów dotyczących utylizacji pozwala nie tylko uniknąć ewentualnych kar ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, ale również zadbać o najbliższe nam środowisko.