Poradnik dla faktorantów

Polski Związek Faktorów do spółki z firmą konsultingową EY wydał publikację pt. „Faktoring w rachunkowości, czyli jak księgować finansowanie firm na podstawie faktur”. Co w niej znajdziemy?

Oswajanie faktoringu

Statystyki pokazują jednoznacznie rosnące znaczenie faktoringu w finansowaniu polskiego sektora przedsiębiorstw. Mimo tego, że coraz więcej firm słyszało o potencjale faktoringu, wiele z nich boi się skorzystać z tej usługi. Strach przed nowym zamyka na możliwości oferowane przez firmy faktoringowe. Celem wspomnianej w nagłówku publikacji jest krzewienie wiedzy na temat faktoringu. Autorzy podają podstawowe informacje dotyczące tej usługi, wprowadzają bazowe pojęcia i rodzaje faktoringu, by w dalszej części skupić się na jego rachunkowych aspektach.

Problem z księgowaniem rozliczeń z faktorem jest jednym z największych wyzwań, jakie wymieniają potencjalni faktoranci. Dostępne za darmo na stronie PZF wydanie powinno zwrócić uwagę zarówno organizacji już korzystających z faktoringu, jak i tych dopiero rozważających tę metodę finansowania. Atutem publikacji jest jej przystępna forma, skupienie się praktycznych aspektach faktoringu i liczne przykłady.

Faktoring potrzebny od zaraz

Rozwój przedsiębiorczości zależy m.in. od możliwości finansowania pomysłów na biznes. W naszym kraju zatory płatnicze spowodowane wystawianiem faktur z odroczonym terminem płatności stanowią poważne wyzwanie dla wielu firm, szczególnie tych z niezdywersyfikowanym portfelem przychodów. Oczekiwanie na przelew od kupca może pozbawiać sprzedawcę wielu możliwości – utrzymania ciągłości produkcji, inwestycji w nowe technologie czy realizowania terminowych zobowiązań wobec kontrahentów i pracowników.

Zamiast bezczynnie załamywać ręce sprzedawca może podpisać umowę z firmą faktoringową, która niezwłocznie wypłaca mu 80-90% kwoty wskazanej na wystawionym dokumencie księgowym, odmrażając tym samym środki na fakturze. W momencie podpisania umowy faktor staje się nowym wierzycielem nabywcy, który – w dniu płatności faktury – przelewa na jego konto środki za fakturę wystawioną przez sprzedawcę. Resztę kwoty faktor zwróci na konto faktoranta po otrzymaniu zapłaty od nabywcy i odliczeniu swojej prowizji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Poradnik dla faktorantów – Zapraszamy!

Related Posts